Logo Braakmolen

De Stichting

De gemeente Goor heeft in 1974 de Braakmolen voor een symbolisch bedrag van 1 fl. verkocht aan de landelijke vereniging ‘De Hollandsche Molen’ te Amsterdam (DHM). De motieven voor die verkoop waren duidelijk:

1) DHM is dé organisatie in Nederland met expertise omtrent onderhoud van molens.

2) DHM heeft een andere belangrijke expertise, ze weten hoe en waar de aanzienlijke bedragen, benodigd voor dat onderhoud,binnengehaald kunnen worden.

In de loop der tijd kwam er echter behoefte aan extra Goorse ondersteuning: De eigenaar zetelde in Amsterdam, de molen stond in Goor en de vrijwillige molenaars, die de molen in figuurlijke zin aan het draaien moesten houden, woonden ook daar. Daarom is in 1992 de Stichting De Goorse Braakmolen opgericht. De doelstelling van die stichting is: Het in stand en in werking houden van die korenmolen en voorts al hetgeen daartoe direct of indirect bevorderlijk kan zijn. Het bestuur van de stichting werd vanaf de oprichting gevormd door:

• Peter Leijdekkers, voorzitter
• Kees Eshuis, secretaris-penningmeester
• Cecilia Hielkema- Otte, bestuurslid
• Henk Brummelaar, bestuurslid
• Alex Hogeweg, bestuurslid
• Willem Kreukniet, bestuurslid- molenaar
• Klaas Kuilder, bestuurslid- molenaar

Deze mensen hebben vele jaren veel betekend voor De Braakmolen.

Bij vertrek uit Goor, functioneel leeftijds-afscheid dan wel om andere redenen werden ze opgevolgd door anderen. In juni 2009 is een nieuw stichtingsbestuur aangetreden. Dat wordt gevormd door:

• Henk Meijerink, voorzitter. Email: henk@meijerink-agenturen.nl Tel. 06-53153401
• Gerrit Reilink, secretaris / penningmeester. Email: gjw.reilink@kpnmail.nl Tel. 0547-272202

De enige bron van inkomsten van de Stichting De Goorse Braakmolen zijn sponsor- en donateursgelden. Omdat een molen voortdurend om onderhoud vraagt en de eigenaar ervan, de Vereniging De Hollandsche Molen verwacht dat ook plaatsgenoten graag een steentje willen bijdragen om te bereiken dat hun molen er riant bijstaat en regelmatig draait.

Daarom kent De Stichting De Goorse Braakmolen twee verschillende donateurschappen:

• Vriendin/vriend van de Braakmolen. Jaarlijkse bijdrage: minimaal € 10. Dit geeft recht op vrij entree en rondleiding wanneer deze geopend is.
• Zakenvriend van de Braakmolen. Jaarlijkse bijdrage van € 50 of hoger. Dat geeft recht om, in overleg, de Braakmolen met relaties te bezichtigen, ook buiten openingstijden.

Nog geen donateur? Dat kunt u met één mailtje of telefoontje worden door één van drie bovengenoemde bestuursleden te mailen of te bellen!


Contactgegevens:

Braakmolen
Mulderskamp 2b
7471 PA Goor
Tel: 06 55 188041


Openingstijden:

Zaterdag: 09.30 - 12.30
Woensdag: 13.30 - 16.00